Відповідно до наказу №523 ОД від 08.11.2016 НТУ "ХПІ" про упорядкування структури НТУ "ХПІ", діяльність факультету ЕІМ зупинено. Кафедра комп’ютерного моніторингу та логістики включена до складу факультету комп’ютерних та інформаційних технологій. Кафедра економічної кібернетики та маркетингового менеджементу та кафедра міжкультурної комунікації та іноземної мови включено до складу факультету бізнесу та фінансів. Центр контрактного навчання факультету ЕІМ було включено до центру заочного навчання НТУ "ХПІ".

ДЛЯ ТИХ, ХТО БАЖАЄ ПРАЦЮВАТИ І ВОДНОЧАС ОТРИМУВАТИ ВИЩУ ОСВІТУ!

Заочне відділення факультету економічної інформатики та менеджменту Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» було створено у 1997 році. За цей період отримали вищу освіту понад 3000 студентів. Заочне відділення готує фахівців з широкого кола питань, пов’язаних з економікою та впровадженням інформаційних систем та технологій на підприємствах.

Економісти потрібні кожній організації, підприємству, що виробляє продукцію або надає послуги, державній або недержавній установі, страховій компанії, консалтинговій або туристичній фірмі. Експерти ринку впевнені: перевиробництва саме цих спеціалістів бути не може, оскільки вони – основа усього підприємництва і виробництва.

Навчання на заочному відділенні факультету здійснюється на контрактній основі. Вартість навчання складає 1765.00 грн. за семестр. Ця сума може бути сплачена частинами, окрім 1 семестру.

Підготовка фахівців ведеться за двома освітньо- кваліфікаційними рівнями:

- бакалавр за напрямками:

- спеціаліст за спеціальностями:

Термін навчання (на базі повної середньої освіти) складає:

На навчання для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною освітою. Випускники технікумів та коледжів зараховуються на 2, або 3 курс на споріднену спеціальність за результатами випробування за фахом (сертифікати не потрібні). Абітурієнти, які отримали повну загальну освіту починаючи з 2008 року повинні надати у приймальну комісію разом із оригіналом атестату та іншими необхідними документами - Сертифікати Зовнішнього Незалежного Оцінювання.

УМОВИ ПРИЙОМУ:

Для вступу на напрям "Менеджмент"- надаються сертифікати:

Для вступу на напрям "Маркетинг", "Облік і аудит" та "Економічна кібернетика" - надаються сертифікати:

Серед переліку конкурсних предметів математика є профільним предметом.

У разі, якщо по одному з конкурсних предметів результат складає нижче 124 балів, абітурієнт все одно може брати участь у конкурсі за умовою, що по профільному предмету (з математики) повинно бути 170 балів.

Особи, які отримали повну загальну освіту до 2008 року включно мають право на зарахування за результатами внутрішніх вступних іспитів з конкурсних предметів, не проходячи Зовнішнього Незалежного Оцінювання.

На навчання для здобуття освітньо - кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

Формування системи професійних знань та вмінь на заочному відділенні факультету базується на принципах наступності й індивідуалізації навчання, фундаментальності й цілісності надання знань, практичної спрямованості й усвідомлення місця отриманих компетенцій, симбіозу наукового та системного підходів. На заочному відділенні викладаються навчальні дисципліни, що формують його як особистість, здатну до вирішення основних професійних задач та проблем. Досягається це за рахунок оптимізації розподілу навчального навантаження між загально-освітніми, фундаментальними й спеціальними дисциплінами.

Високий рівень підготовки забезпечується професійною майстерністю професорсько-викладацького складу, з яких доктори наук – 6, професори - 14; кандидати наук, доценти - 40. Викладацький склад має не тільки багатий досвід науково-педагогічної роботи, але й знання сучасної практики господарювання.

Випускники факультету застосовують набуті в НТУ “ХПІ” знання і вміння в різних сферах суспільної діяльності. Вони користуються стабільним попитом. Отримані професійні компетенції дозволяють їм працювати на посадах керівника бюджетної організації, бухгалтера – ревізора, аудитора, аналітика, економіста, фінансового менеджера, податкового інспектора, маркетолога дослідницького центру, топ-менеджера банку, провідних менеджерів комерційних фірм, банків, співробітниками державних органів та установ, керуюти економічними відділами, відділами маркетингу, організаціями та підприємствами в цілому, володіти власним бізнесом тощо.

Серед випускників заочного відділення факультету є: головний бухгалтер Державного підприємства, головний казначей Державного казначейства України в Донецькій області, інспектор Харківського ревізійного відділення залізничих доріг, а також переможець "Фабрики Зірок" Дантес.

Як визначитися з вибором спеціальності?

В умовах ринкової економіки та стрімкого розвитку інформаційних технологій зростає попит на спеціалістів, які мають не просто економічну, а бізнес-освіту: нове економічне мислення, сучасні знання в області комп’ютерних технологій, економіко-математичного моделювання, менеджменту, маркетингу, господарчо-правових відносин. Саме таких фахівців і готує факультет економічної інформатики та менеджменту.

Спеціальність "Облік і аудит".

Особливості спеціальності "Облік і аудит" полягають у поєднанні високого рівня професійної підготовки з формуванням у студентів наукового світогляду та наданням широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній й професійних областях, а саме у галузі бухгалтерського обліку, економічного аналізу, незалежного аудиту, контролю і ревізії, оціночної діяльності, здатних вирішувати реальні проблеми практичної діяльності з застосуванням наукового підходу.

Отримані професійні компетенції дозволяють випускникам працювати на посадах керівника фінансового, економічного підрозділу, головного бухгалтера, аудитора, аналітика, бухгалтера-ревізора, податкового інспектора, економіста тощо. Безумовною перевагою отриманих професійних знань та практичних навичок майбутнього фахівця є можливість адаптуватися до багатьох напрямів суміжної професійної діяльності (економічної, маркетингової освітньої чи науково-дослідницької) та до роботи в різних підрозділах державних і фінансових установ.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Спеціальність «Менеджмент організацій та адміністрування».

Сфера професійної діяльності менеджера організації - забезпечення ефективного управління підприємством. Менеджмент відноситься до числа основних інструментів ринкової економіки, від якого залежить процвітання компанії, стійкість ринкових позицій у бізнесі. Менеджер здатен приймати комплексні ефективні управлінські рішення щодо планування, організації, мотивації та контролю різних сфер діяльності підприємства. Високий попит на таких спеціалістів закономірний. Кваліфікація «менеджер» - це надійна основа для формування майбутньої кар’єри. Це єдина спеціальність, яка своїм випускникам одночасно надає дві кваліфікації: кваліфікацію економіста і кваліфікацію менеджера.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Спеціальність «Маркетинг».

Маркетолог – одна з найпрестижніших і перспективних професій, яка потребує постійної творчості і застосування нових знань. Маркетолог – це економіст, аналітик, експерт, товарознавець, дослідник, консультант, фахівець з реклами, а також соціолог і психолог. Маркетинг є сукупністю ефективних засобів дослідження ринку для успішного ведення бізнесу. Опанування цією професією допоможе стати фахівцем в галузі PR - технологій, брендингу, досконалої цінової політики, збутової діяльності підприємства, маркетингових досліджень.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Спеціальність «Економічна кібернетика».

Об’єктом досліджень економічної кібернетики є складні динамічні системи в економіці. «Економічна кібернетика» - елітарна спеціальність, яка вивчає можливості і принципи комплексного використання економіко-математичних методів і моделей у вивченні, прогнозуванні і плануванні господарчої діяльності. Економіст-кібернетик здатен проаналізувати виробничо-економічну систему і вирішити конкретні задачи та проблеми управління на високому рівні з застосуванням комп’ютерних технологій. А аналіз сучасного ринку праці свідчить про те, що найбільша стабільність як раз спостерігається у комп’ютерній сфері, бо «комп’ютерщики» необхідні для функціонування будь-якого підприємства.

Основні спеціальні навчальні дисципліни:

Чекаємо за адресою:

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

деканат факультету ЕІМ, 2 поверх, кімната 29 Б

вул. Манізера (колишня вул. Красіна), 4

м. Харків

Україна

61002

Проїзд: станція метро «Архітектора Бекетова», «Пушкінська»,

Телефон: (057) 706-32-24.

Факс: (057) 707-66-24.